Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική έρευνα


  • Authors:Τσιώλης
  • Publication Year:2014
  • Citation:Τσιώλης Γ. (2014). Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική έρευνα, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
  • Type:Books- monographs (including edited volumes)
  • Thematic Area:Qualitative Research Methodology, 
  • Abstract:Greek
CHECKING URL...
 RETURN