Η ομάδα CESSDA Training δημοσίευσε ένα νέο κεφάλαιο στον Οδηγό Εξέτασης Δεδομένων CESSDA (DMEG).

Είναι αφιερωμένο στην ανακάλυψη ερευνητικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα μέσω αρχείων δεδομένων και άλλων αποθετηρίων εντός και εκτός Ευρώπης.

Το έβδομο κεφάλαιο του οδηγού ονομάζεται "Discover" και σκοπός του ειναι να βοηθήσει εκείνους που θέλουν να βρουν και να επαναχρησιμοποιήσουν ερευνητικά δεδομένα. Το κεφάλαιο οδηγεί τους αναγνώστες μέσα από τα βήματα της διαδικασίας συλλογής δεδομένων και την ανάπτυξη μιας σαφούς εικόνας των δεδομένων στην αξιολόγηση της ποιότητας των δεδομένων. Όπως και στα άλλα κεφάλαια του DMEG, το Discover παρουσιάζει αρκετές "συμβουλές εμπειρογνωμόνων", συστάσεις ερευνητών και αρχειοθετών.

Το ειδικό στοιχείο σε αυτό το κεφάλαιο είναι η συμπερίληψη των "ιστοριών δεδομένων" πραγματικών ερευνητών που μας αφηγούνται την ερευνητική διαδικασία από την αρχική ιδέα μέχρι και την αξιοποίηση και συλλογή πραγματικών δεδομένων.

Μια ιστορία αφορά έναν οικονομολόγο που χρειάζεται διεθνή συγκριτικά στοιχεία σχετικά με τους προσανατολισμούς της εργασίας και εξηγεί πώς ανακάλυψε και είχε πρόσβαση στα δεδομένα. Μια άλλη ιστορία καλύπτει την εύρεση, την πρόσβαση και τη χρήση των δεδομένων στα πλαίσια ενός replication study.

"Θέλαμε το κεφάλαιο να είναι χρήσιμο σε όσους χρειάζονται δεδομένα για την έρευνά τους. Αυτός είναι ο λόγος που συμπεριλάβαμε όσες πρακτικές συμβουλές και απλές πληροφορίες μπορούσαμε », δήλωσε ο Dr.Jindřich Krejčí από το Τσεχικό Αρχείο Δεδομένων Κοινωνικών Επιστημών (CSDA), ο πάροχος υπηρεσιών CESSDA που είναι υπεύθυνος για την παράδοση του κεφαλαίου Discovery.

Το κεφάλαιο περιλαμβάνει επιλεγμένες λίστες διαφόρων τύπων πηγών δεδομένων κοινωνικής επιστήμης στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε βασικές πηγές ευρωπαϊκών δεδομένων για έρευνα σχετικά με τη γήρανση και τις επιπτώσεις της στα άτομα και  την κοινωνία. Ο πλούσιος κατάλογος διεθνών ερευνών θα βοηθήσει κυρίως εκείνους που αναζητούν δεδομένα για συγκριτική ποσοτική έρευνα.

Το έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζει επίσης έναν κατάλογο των πιο σχετικών αρχείων δεδομένων στην Ευρώπη, κάτι που σημαίνει όχι μόνο τα ήδη υπάρχοντα αρχεία CESSDA αλλά και εκείνα που δεν έχουν ακόμη εισέλθει στην κοινοπραξία των παρόχων υπηρεσιών CESSDA. Ένας κατάλογος επιλεγμένων μη ευρωπαϊκών αρχείων είναι επίσης διαθέσιμος μαζί με πληροφορίες σχετικά με άλλα σημαντικά αποθετήρια δεδομένων στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Η ομάδα CSDA προετοιμάζει επί του παρόντος ένα διαδικτυακό σεμινάριο αφιερωμένο στην ανακάλυψη δεδομένων που θα βασίζεται στο κεφάλαιο Discovery. Θα παρέχει στο κοινό βασικές γνώσεις σχετικά με την ανακάλυψη δεδομένων και τη χρήση δευτερευόντων δεδομένων για ανάλυση. Το διαδικτυακό σεμινάριο κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2019.

Για περισσότερα:

Επισκεφθείτε τον Οδηγό Εμπειρογνωμόνων Διαχείρισης Δεδομένων CESSDA (DMEG)

JoomlaMan