Η ομάδα Εργασίας «CESSDA Training» δημοσίευσε ένα νέο κεφάλαιο του Οδηγού Διαχείρισης Δεδομένων CESSDA (Data Management Expert Guide).

Το κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην ανακάλυψη ερευνητικών δεδομένων τα οποία διατίθενται είτε μέσω των Αρχείων δεδομένων CESSDA είτε μέσω άλλων αποθετηρίων εντός και εκτός Ευρώπης.

Το έβδομο κεφάλαιο του Οδηγού ονομάζεται «Discover» και στόχος του είναι να βοηθήσει εκείνους που θέλουν να εντοπίσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν ερευνητικά δεδομένα τρίτων. Το κεφάλαιο καθοδηγεί τους αναγνώστες σε όλη τη διαδικασία ανεύρεσης των δεδομένων, δηλαδή από τη διαμόρφωση μιας συνολικής και σαφούς εικόνας των δεδομένων έως το τελικό βήμα που είναι αυτό του ελέγχου ποιότητας των δεδομένων. Όπως και στα άλλα κεφάλαια του DMEG, το κεφάλαιο «Discover» παρουσιάζει με κατανοητό τρόπο αρκετές «χρήσιμες συστάσεις των ειδικών, «ερευνητών και αρχειοθετών, που απορρέουν από την εμπειρία τους και εστιάζουν σε προφανή αλλά και σε λιγότερο εμφανή ζητήματα.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του κεφαλαίου είναι η συμπερίληψη πραγματικών «ιστοριών δεδομένων» ερευνητών που μας αφηγούνται τη συνολική ερευνητική διαδικασία από την αρχική ιδέα τους μέχρι την ενασχόληση και επεξεργασία των δεδομένων που ανακάλυψαν.

Σε μια από αυτές τις ιστορίες δεδομένων ένας οικονομολόγος εξηγεί πώς ανακάλυψε και απέκτησε πρόσβαση σε δεδομένα για τις ανάγκες μιας διεθνούς συγκριτικής έρευνας σχετικά με τους προσανατολισμούς της εργασίας. Μια άλλη ιστορία ερευνητή καλύπτει την εύρεση, την πρόσβαση και τη χρήση δεδομένων στο πλαίσιο ενός replication study.

«Θέλαμε το κεφάλαιο να είναι χρήσιμο σε όσους χρειάζονται δεδομένα για την έρευνά τους. Αυτός είναι ο λόγος που συμπεριλάβαμε όσες πρακτικές συμβουλές και απλές πληροφορίες μπορούσαμε», δήλωσε ο Dr. Jindřich Krejčí από το Τσεχικό Αρχείο Δεδομένων Κοινωνικών Επιστημών (CSDA), μέλος της CESSDA και επιστημονικός υπεύθυνος του κεφαλαίου Discovery.

Το κεφάλαιο περιλαμβάνει επιλεγμένες λίστες διαφόρων τύπων πηγών δεδομένων των κοινωνικών επιστημών στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε βασικές πηγές ευρωπαϊκών δεδομένων σε ζητήματα γήρανσης και των επιπτώσεών της στα άτομα και την κοινωνία. Ο πλούσιος κατάλογος διεθνών ερευνών θα βοηθήσει κυρίως όσους αναζητούν δεδομένα για συγκριτική ποσοτική έρευνα.

Το έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζει επίσης έναν κατάλογο των πιο σχετικών αρχείων δεδομένων στην Ευρώπη, άρα όχι μόνον τα ήδη υπάρχοντα αρχεία - μέλη CESSDA αλλά και όσα δεν αποτελούν ακόμη μέλη της κοινοπραξίας των Παρόχων Υπηρεσιών CESSDA. Ένας κατάλογος επιλεγμένων μη ευρωπαϊκών αρχείων είναι επίσης διαθέσιμος μαζί με πληροφορίες σχετικά με άλλα σημαντικά αποθετήρια δεδομένων στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Η ομάδα CSDA προετοιμάζει επί του παρόντος ένα διαδικτυακό σεμινάριο αφιερωμένο στην ανεύρεση δεδομένων, που θα βασίζεται στο κεφάλαιο Discovery. Θα παρέχει στο κοινό βασικές γνώσεις σχετικά με την ανεύρεση δεδομένων και τη χρήση δευτερογενών δεδομένων για ανάλυση. Το διαδικτυακό σεμινάριο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον Οδηγό Εμπειρογνωμόνων Διαχείρισης Δεδομένων CESSDA (DMEG)

JoomlaMan