Ο Ron Dekker είναι ο νέος διευθυντής της CESSDA

H Γενική Συνέλευση της CESSDA (Κοινοπραξία των Ευρωπαϊκών Αρχείων Κοινωνικών Δεδομένων) εξέλεξε τον Ron Dekker ως τον νέο διευθυντή στη συνάντηση της 15ης Νοεμβρίου στη Χάγη. Ο Bjørn Henrichsen, πρόεδρος του Συμβουλίου Διευθυντών της εξέφρασε την πεποίθηση του ότι ο νέος διευθυντής θα συμβάλει εποικοδομητικά στην ώθηση της CESSDA.

 Περισσότερα  εδώ.  

 

JoomlaMan