Κυκλοφόρησε από το ΕΚΚΕ και τις Εκδόσεις Παπαζήση σε επιμέλεια της Μ. Κακεπάκη ο συλλογικός τόμος «Η πολιτική αντιπροσώπευση στη σύγχρονη Ελλάδα. Χαρακτηριστικά και φυσιογνωμία των μελών του ελληνικού Κοινοβουλίου, 1996-2015».

Κυκλοφόρησε από το ΕΚΚΕ και τις Εκδόσεις Παπαζήση σε επιμέλεια της Μ. Κακεπάκη ο συλλογικός τόμος «Η πολιτική αντιπροσώπευση στη σύγχρονη Ελλάδα. Χαρακτηριστικά και φυσιογνωμία των μελών του ελληνικού Κοινοβουλίου, 1996-2015».  Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στον συλλογικό τόμο είναι διαθέσιμα στο Αποθετήριο του ΕΚΚΕ.

 

JoomlaMan