Υπηρεσίες Υποδομής – Εξυπηρέτηση χρηστών

Η ερευνητική υποδομή SODANET_GR διακρίνει τους χρήστες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς.

------------------------

Οι εξωτερικοί χρήστες που εγγράφονται αποκτούν πρόσβαση:

  • στον κατάλογο δεδομένων του Sodanet_GR, όπου μπορούν να αναζητούν και να ανακτούν δεδομένα και μεταδεδομένα αυτών, να εκπονούν μικρής κλίμακας στατιστική ανάλυση και να δημιουργούν on line χάρτες στην περίπτωση που τα δεδομένα της έρευνας ή του κύβου εμπεριέχουν γεωγραφικές μεταβλητές, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με χάρτες
  • στα μαθήματα τηλεκπαίδευσης που φιλοξενούνται στον ιστότοπο τηλεκπαίδευσης του δικτύου που συνοδεύονται από τεστ αυτοαξιολόγησης

Επιπλέον ενημερώνονται για εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώνονται από το δίκτυο.

------------------------

Τα μέλη του δικτύου με την εγγραφή τους αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές που έχουν πρόσβαση οι εξωτερικοί χρήστες και επιπλέον δικαίωμα:

  • δημοσιοποίησης ερευνών στον Nesstar Server 
  • χρήσης του λογισμικού NVivo και NVivo Server
  • χρήσης του εργαλείου διεξαγωγής διαδικτυακών ερευνών LimeSurvey
  • χρήσης εγχειριδίων χρήσης και παραδειγμάτων τεκμηρίωσης, στο υλικό δημοσιότητας και στα παραδοτέα των έργων.
JoomlaMan