Υπηρεσίες Υποδομής – Εξυπηρέτηση χρηστών

Η ερευνητική υποδομή SODANET_GR διακρίνει τους χρήστες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς.

------------------------

Οι εξωτερικοί χρήστες που εγγράφονται αποκτούν πρόσβαση:

Επιπλέον ενημερώνονται για εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώνονται από το δίκτυο.

------------------------

Τα μέλη του δικτύου με την εγγραφή τους αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές που έχουν πρόσβαση οι εξωτερικοί χρήστες και επιπλέον:

  • στην εφαρμογή τεκμηρίωσης SODADOC (Social Data Documentation Tool) καθώς και δικαίωμα δημοσιοποίησης ερευνών στον Nesstar Server 
  • στο λογισμικό NVivo και NVivo Server
  • στο εργαλείο διεξαγωγής διαδικτυακών ερευνών LimeSurvey
  • σε εγχειρίδια χρήσης και παραδείγματα τεκμηρίωσης, στο υλικό δημοσιότητας και στα παραδοτέα των έργων.
JoomlaMan