Σχετικοί σύνδεσμοι

 

ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣE ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα
  1. Πρόσβαση στα μικροδεδομένα μέσω Nesstar Server  κατόπιν εγγραφής

  2. Πρόσβαση στα μικροδεδομένα μέσω μέσω Cumulative Data Wizard κατόπιν εγγραφής

Πανελλαδική έρευνα για τις  δεξιότητες των Ενηλίκων">(PIAAC_GR)  
Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC)
  1. Δεδομένα σε μορφή PUF (Public Use Files)

  2. Πρόσβαση σε πινακοποιημένα δεδομένα μέσω Data Explorer

World Internet Project Τα μικροδεδομένα της Κύπρου για το WIP και για τα έτη 2009 και 2010 είναι προσβάσιμα μέσω του αποθετηρίου του ΕΚΚΕ.

 

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων (απογραφές 1991/2001/2011)

Πρόσβαση σε πινακοποιημένα δεδομένα και χάρτες κατόπιν εγγραφής

Eurostat Census Hub Πρόσβαση σε πινακοποιημένα δεδομένα

 

ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ  
Καλειδοσκόπιο Κοινωνικών Δεδομένων

Πρόσβαση σε γραφήματα και χάρτες

Eurostat Ramon – Reference and Management of Nomenclatures Πρόσβαση σε όρους και ορισμούς, σε ταξινομήσεις, γλωσσάρια και θησαυρούς

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

CESSDA Expert Seminar (Athens 2006)

JoomlaMan