Ιστορικό

Η ελληνική Ερευνητική Υποδομή So.Da.Net, που βρίσκεται ήδη στη φάση της υλοποίησής της, στηρίζεται στο προϋπάρχον δίκτυο Social Data Net. Η σημερινή φάση της υλοποίησης αποτελεί εξέλιξη του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Μελέτη σκοπιμότητας για τη συγκρότηση εθνικού ερευνητικού δικτύου και τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής CESSDA_RI». Η βασική διαφοροποίηση της εν λόγω υποδομής σε σχέση με την υφιστάμενη είναι η μετάπτωση σε μοντέλο συμβατό με το πρότυπο τεκμηρίωσης DDI3 (Data Documentation Initiative 3) σε ό,τι αφορά την πληροφορική συγκρότηση αφενός και τη θεσμική συγκρότηση και λειτουργία της στο πλαίσιο συνεργασίας των επτά εταίρων, αφετέρου.
Του δικτύου αυτού προϋπήρξε η Τράπεζα Κοινωνικών Δεδομένων του ΕΚΚΕ που σε βάθος δεκαπενταετίας συνδέθηκε και συνεργάστηκε στενά με τα ευρωπαϊκά αρχεία δεδομένων ως μέλος της CESSDA από το 2000.  

JoomlaMan