Φορείς Δικτύου

Το εθνικό ερευνητικό δίκτυο Sodanet_GR συγκροτήθηκε το 2012 και αποτελείται από τους παρακάτω 7 φορείς:
1) Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE) - Τράπεζα Κοινωνικών Δεδομένων
2) Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Κοινωνιολογίας
3) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
4) Πάντειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
5) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
6) Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας.
7) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Η πιο πάνω αποτύπωση ανταποκρίνεται στη φάση ανάπτυξης του δικτύου κατά το έτος 2015. Το δίκτυο είναι δυναμικό και διαρκώς αναπτυσσόμενο. Μελλοντικά μπορεί να συμπεριλάβει νέα μέλη (φορείς). 

JoomlaMan