Όλες οι εφαρμογές

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αναζήτηση και ανάκτηση δεδομένων και μεταδεδομένων ερευνών και κύβων.
Πρόσβαση σε μαθήματα τηλεκπαίδευσης με τεστ αυτοαξιολόγησης.
Αναζήτηση ορισμών επιστημονικών όρων των κοινωνικών επιστημών.
Αναζήτηση δείκτη βάσει θεματικής και προβολή γραφήματος χρονοσειράς

 

JoomlaMan