ΚΑΝΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ - Ανακοίνωση ημερομηνιών διεξαγωγής σεμιναρίου 2019

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής του χειμερινού κύκλου του σεμιναρίου «ΚΑΝΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ με τη χρήση ποσοτικών μεθοδολογιών και εργαλείων». Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε στον ανανεωμένο ιστότοπο του σεμιναρίου στη διεύθυνση http://www.ekke.gr/doyoursurvey

JoomlaMan