Πρόσκληση σε Ημερίδα «Οι Ερευνητικές Υποδομές στην υπηρεσία της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης»

Πρόσκληση σε Ημερίδα

«Οι Ερευνητικές Υποδομές στην υπηρεσία

της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης»

Διοργάνωση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

ΑΘΗΝΑ, 25 Φεβρουαρίου 2019

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

Δείτε την πρόσκληση της ημερίδας εδώ

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ

JoomlaMan