Σεμινάριο εμπειρογνωμόνων CESSDA 2018: Εξισορρόπηση της θεωρίας με την πρακτική

Ο Steve Crouch,το Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης Λογισμικού και ο John Shepherdson, διευθυντής του CESSDA Platform Delivery, περιγράφουν τα κύρια αποτελέσματα δύο εκδηλώσεων τεχνικής κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν το 2018 και σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα το 2019.

Οποιαδήποτε ερευνητική κοινότητα χρειάζεται τόσο πόρους όσο και δεξιότητες για να ευδοκιμήσει, και η κοινότητα ανάπτυξης λογισμικού της CESSDA έχει σίγουρα τους πόρους με τη μορφή της εξελιγμένης ερευνητικής υποδομής. Η πρόκληση όμως βρίσκεται στην προσπάθεια επιμόρφωσης των νέων προγραμματιστών ώστε να συμβαδίζουν με όλες τις σχετικές τεχνολογίες, ενώ παράλληλα και η επιτυχής επιμόρφωση των παλαιότερων προγραμματιστών.

Το Σεμινάριο Εμπειρογνωμόνων CESSDA (CES2018) πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και συνδύασε τις ισχυρές θεωρητικές βάσεις με πρακτικές συνεδρίες εμπνευσμένες από το λογισμικό Carpentry. Το σεμινάριο στέφθηκε από αρκετή επιτυχία, δεδομένων των παραπάνω πρόκλησεων όπως επίσης επιτυχημένη κρίνεται και η συνέχεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο.

Διαβάστε την πλήρη ιστορία στο SSI Blog.

JoomlaMan