Οδηγός Διαχείρισης Δεδομένων από την CESSDA: «Expert Tour Guide on Data Management»

Για ένα χρόνο (2017) , έντεκα αρχεία CESSDA ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία ενός αναλυτικού οδηγού  διαχείρισης δεδομένων που αφορά τον κύκλο ζωής των δεδομένων μιας έρευνας. Ο δικτυακός οδηγός  δημιουργήθηκε για να εξοικειώσει και βοηθήσει τους ερευνητές στη συγκρότηση σχεδίου διαχείρισης δεδομένων. Με αυτόν τον  Οδηγό η CESSDA επιδιώκει να συμβάλει στη βέλτιστη χρήση των δεδομένων της έρευνας και στην ενασχόληση με συστηματικό και επαγγελματικό τρόπο στη διαχείριση των δεδομένων μιας έρευνας.  Ο Οδηγός αποτελείται από έξι ενότητες και ταξιδεύει τον χρήστη σε όλες τις φάσεις παραγωγής των δεδομένων μιας έρευνας  με παραδείγματα, ερωτήσεις , απαντήσεις και γραφικές απεικονίσεις.  Η περιήγηση αρχίζει εδώ.

JoomlaMan