ΚΑΝΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ - με τη χρήση ποσοτικών μεθοδολογιών και εργαλείων / ΕΑΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2018

ΚΑΝΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ - με τη χρήση ποσοτικών μεθοδολογιών και εργαλείων / ΕΑΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Στο σεμινάριο του ΕΚΚΕ οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν δια ζώσης στη χρήση διαδικτυακών εργαλείων συλλογής δεδομένων (LimeSurvey) και στατιστικών πακέτων επεξεργασίας δεδομένων (SPSS). Στο τέλος του σεμιναρίου αναμένεται να μπορούν να διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έρευνας, να διεξάγουν από μόνοι τους την έρευνα με τη χρήση ηλεκτρονικού ή έντυπου ερωτηματολογίου, να επεξεργάζονται τα δεδομένα και να καταλήγουν σε δόκιμα συμπεράσματα ως προς τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν θέσει.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στον σύνδεσμο: www.ekke.gr/doyoursurvey/

Οι προεγγραφές για τον εαρινό κύκλο του σεμιναρίου του 2018 (Απρίλιο – Μάιο – Ιούνιο 2018) άρχισαν.

 

 

 
JoomlaMan