Τεχνικό πρόβλημα στο Sodanet_Gr

Ο κατάλογος δεδομένων, τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης, το εργαλείο διεξαγωγής ερευνών και το αποθετήριο της Παντείου δεν λειτουργούν προσωρινά λόγω προβλήματος στο σύστημα ταυτοποίησης χρηστών. 

JoomlaMan