ΚΑΝΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ, με τη χρήση ποσοτικών μεθοδολογιών και εργαλείων: Σεμινάριο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο: "ΚΑΝΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ, με τη χρήση ποσοτικών μεθοδολογιών και εργαλείων". Για πρόσβαση στον ιστότοπο του σεμιναρίου επιλέξτε την παρακάτω εικόνα.

JoomlaMan