Διαχείριση δεδομένων και μεταδεδομένων για την απρόσκοπτη δευτερογενή ανάλυση δεδομένων ποσοτικών ερευνών: παρουσίαση του Α. Λιναρδή

Διαχείριση δεδομένων και μεταδεδομένων για την απρόσκοπτη δευτερογενή ανάλυση δεδομένων ποσοτικών ερευνών: παρουσίαση του Α. Λιναρδή.

Διαθέσιμη εδώ.

 

JoomlaMan