Δημοσιοποιήθηκε η ετήσια αναφορά της CESSDA για το έτος 2015

Δημοσιοποιήθηκε η ετήσια αναφορά της CESSDA για το έτος 2015 (CESSDA Annual Report 2015), η οποία είναι διαθέσιμη ΕΔΩ

JoomlaMan