Η δομή του Ελληνικού Δικτύου Sodanet

Του δικτύου So.Da.Net προϋπήρξε η Τράπεζα Κοινωνικών Δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) που σε βάθος δεκαπενταετίας συνδέθηκε και συνεργάστηκε στενά με τα ευρωπαϊκά αρχεία δεδομένων. To ΕΚΚΕ, μέσω της ΤΚΔ συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχείων Δεδομένων Κοινωνικών Επιστημών (CESSDA) από το 2000. Το εθνικό ερευνητικό δίκτυο Sodanet_GR συγκροτήθηκε το 2012 και αποτελείται από τους παρακάτω 7 φορείς:
1) Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE) - Τράπεζα Κοινωνικών Δεδομένων 2) Παν/μιο Αιγαίου – Τμήμα Κοινωνιολογίας
3) Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
4) Πάντειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
5) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 6) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
7) Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας. 

JoomlaMan