Τα μέλη του δικτύου με την εγγραφή τους αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές που έχουν πρόσβαση οι εξωτερικοί χρήστες και επιπλέον:

 • στην εφαρμογή τεκμηρίωσης SODADOC (Social Data Documentation Tool) καθώς και δικαίωμα δημοσιοποίησης ερευνών στον Nesstar Server 
 • στο λογισμικό NVivo και NVivo Server
 • στο εργαλείο διεξαγωγής διαδικτυακών ερευνών LimeSurvey
 • σε εγχειρίδια χρήσης και παραδείγματα τεκμηρίωσης, στο υλικό δημοσιότητας και στα παραδοτέα των έργων.

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή των μελών του δικτύου παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την πιστοποίησή της από τον διαχειριστή του συστήματος.

Σε περίπτωση που ξεχάσατε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματος εδώ.

 

Πολιτική κωδικών πρόσβασης
 • Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να περιλαμβάνουν κατά το ελάχιστο οκτώ (8) χαρακτήρες. 
 • Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να περιέχουν χαρακτήρες που ικανοποιούν τις 3 και μόνο ακόλουθες κατηγορίες :
  • Λατινικοί κεφαλαίοι χαρακτήρες (A - Z)
  • Λατινικοί μικροί χαρακτήρες (a - z)
  • Ψηφία (0-9)

Φόρμα ΕισόδουJoomlaMan