CESSDA ΕΠΑΕ

Οι πράξεις CESSDA ΑΤΤΙΚΗ και CESSDA ΕΠΑΕ αποτελούν στην πραγματικότητα ενιαίο έργο που θα υλοποιήσει τη «Μελέτη Σκοπιμότητας», θέτοντας σε πλήρη λειτουργία την εθνική ερευνητική υποδομή So.Da.Net_ CESSDA_RI. Τα δύο εκ παραλλήλου έργα αφορούν τη συνεργασία των συμμετεχόντων ερευνητικών φορέων για τη δημιουργία νέας ερευνητικής υποδομής, που θα αποτελείται από έναν Ελληνικό Εθνικό Κόμβο καθώς και από επιμέρους τοπικούς κόμβους, οι οποίοι θα τον τροφοδοτούν με δεδομένα των κοινωνικών επιστημών και αυτός με τη σειρά του τον ευρωπαϊκό οργανισμό αρχείων για τα κοινωνικά δεδομένα που είναι η CESSDA(Consortium of European Social Science Data Archives). Τα δεδομένα με τα οποία τροφοδοτούν οι επιμέρους κόμβοι τον Εθνικό Κόμβο θα είναι είτε ποσοτικές έρευνες, είτε πινακοποιημένα δεδομένα, είτε ποιοτικά δεδομένα, είτε ακόμα δευτερογενή δεδομένα και δείκτες. Κάθε δυνητικός χρήστης  θα μπορεί να διενεργήσει από κοινού αναζητήσεις σε όλα τα μεταδεδομένα της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής. Το βασικό όργανο διοίκησης του δικτύου θα είναι η Ερευνητική Επιτροπή αλλά τον συντονιστικό ρόλο για την υλοποίηση του συγκεκριμένου  έργου θα αναλάβει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
Ειδικότερα το έργο  CESSDA ΕΠΑΕ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006 , χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα». 
 
Συντονιστής του έργου CESSDA ΕΠΑΕ  είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Κοινωνιολογίας και εταίροι α) το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης, β) το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής και γ) το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας.
 
Χρονική διάρκεια: 2013-1015.
Η πράξη υλοποιήθηκε μέσω των παρακάτω 4 υποέργων ως εξής: 
 
Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
1 ΑΙΓΑΙΟ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 95.000,00 € ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
2 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 73.000,00 € ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
3 ΚΡΗΤΗ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 66.000,00 € ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
4 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 66.000,00 € ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

JoomlaMan